Základem je tepelná zátěž

To je jednoduše řečeno množství tepla, které do místnosti vstupuje z vnějšího prostředí a to nejen okny, dveřmi, ale i skrze stěny (v závislosti na jejich síle a tepelně izolačních vlastnostech), zvláště, jsou-li obvodové a na přísluní, plus vnitřní tepelné zatížení. Tímto vnitřním zatížením mohou být samotné osoby, v prostoru se pohybující, ale i technika a stroje, zahřívající se při svém provozu.

Osvětlení, nebo topení?

Nesmíme ale zapomenout ještě na jeden zdroj tepla ve vnitřních prostorách a tím je osvětlení. Čím zastaralejší způsob svícení, tím více energie se mění místo na světelné záření na záření tepelné. Po spočítání všech těchto faktorů dospěje odborník k celkové tepelné zátěži dané místnosti, či prostoru. Podle toho pak navrhne parametry, podle kterých bychom měli opatřit vhodnou a dostatečně výkonnou, ale nepředimenzovanou klimatizaci .

Tags: